गुरु गाथा

गुरु गोरख नाथ जी

संकलन कर्ता  :Hari prsad yogi

The unknown facts about Gorkash Nath

जगतगुरु शिव गोरक्षनाथ जी प्रागट्य दिवस

संकलन कर्ता  :Dilkhush yogi

|| #जगतगुरु_शिव_गोरक्षनाथ_जी ||

*श्री गोरख नाथ चालीसा*

संकलन कर्ता  :Ram Kishan Yogi

*श्री गोरख नाथ चालीसा*   ||दोहा||